Ing. Peter Vrábel, PhD.

Som človek, ktorý má svoje zásady a ciele. Zároveň pristupujem ku svojim rozhodnutiam zodpovedne. Snažím sa uvažovať nad pohľadom protistrany a hľadám dôvody ich rozhodnutí. Aktívne sa venujem inovačným projektom a ich implementácií do praxe.

T: +421 917 836 205

E: info@petervrabel.sk