Peter Vrábel

Som človek, ktorý má svoje zásady a ciele. Zároveň pristupujem ku svojim rozhodnutiam zodpovedne. Snažím sa uvažovať nad pohľadom protistrany a hľadám dôvody ich rozhodnutí. Aktívne sa venujem inovačným projektom a ich implementácií do praxe.